FORGOT YOUR DETAILS?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Eğitimi

07.04.2017 Tarih, 29677 Sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, hem özel sektör hem de belli sınırlamalar altında kamu sektörü için kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin süreçler ile ilgili yükümlülükleri düzenlemekte olup; belirtilen yükümlülüklere uyum sağlamayan şirketler için 5 bin TL’den başlayıp 1 milyon TL’ye kadar çıkabilen idari para cezaları ve tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri ile gerçek kişiler hakkında 1 yıldan 4.5 yıla kadar çıkabilen hapis cezaları öngörmektedir.

500+ müşterimizde çalışan, 1 milyonun üzerindeki personele ait kişisel veriyi koruma sorumluluğumuzdan gelen bilgi birikimimiz ile şirketimiz altında sorumluluğu paylaşan hem Hukuk hem de IT profesyonellerimizin tecrübesiyle birlikte yorumlanmış eğitimimiz, idari ve teknik tedbirleri içinde barındırır.

Katılım Ön Koşul

Herhangi bir ön koşul aranmamaktadır.

Hukuk

 1. 6698 sayılı KVKK kapsamında yer alan kavramlar ( Kişisel Veri – Özel Nitelikli Kişisel Veri – Veri Sorumlusu – Veri İşleyen –Açık Rıza – İlgili Kişi vs.)
 2. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen’ in Sorumlulukları
 3. Verilerin İşlenme Süreçleri – Alınması Gereken Önlemler
 4. Açık Rıza – Rıza Alırken Dikkat Edilecek Hususlar – İstisna Halleri)
 5. Verilerin Silinmesi – Yok Edilmesi – Anonim Hale Getirilmesi
 6. Verilerin Yurtiçi ve Yurtdışı’ na Aktarılması
 7. VERBİS ( Veri Sorumluları Sicili)
 8. Yükümlülüklere – KVKK ve Türk Ceza Kanunu kapsamında -uyulmayan hallerde uygulanacak adli ve idari yaptırımlar

Bilgi Teknolojileri

 1. KVKK için Ağ Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler.
 2. KVKK’nın Giriş Kapısı, Siber Güvenlik.
 3. KVKK ve Regülasyonlar için doğru teknoloji yatırımı nasıl yapılır?
 4. Kişisel Veri Güvenliği Stratejisinin Belirlenmesi.
 5. Database Güvenliği ve Şifreleme Metotları.
 6. Hesap, Şifre ve Erişim Denetimi.
 7. Veri koruma ve veri kaçaklarını engelleme.
 8. Zafiyet denetimi ve güvenlik seviyesinin takibi.

Hafta içi

Bilgi isteyiniz.

Hafta Sonu

Bilgi isteyiniz.

Eğitim Ücreti

900₺ + KDV

Eğitim Süresi

6 Saat

* zorunlu alanlar.
Kayıt Seçeneği *
Gizlilik Sözleşmesi *
TOP